Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är Sveriges mest sökta högskola med några av landets mest attraktiva utbildningar och kurser. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 anställda och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt är våra ledord och genomsyrar alla våra 60 program och 350 kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad.

Vid fakulteten för naturvetenskap bedrivs framgångsrik forskning och utbildning inom ett brett fält av områden, bl a inom mat- och måltidsområdet. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning/ eller forskningsmiljön MEAL nedan.

Forskningsmiljöer och doktorandprojekt

Den ledigkungjorda anställningen som doktorand i mat- och måltidsvetenskap kommer att tillhöra avdelningen för mat- och måltidsvetenskap som sorterar under fakulteten för naturvetenskap. Inom fakulteten finns tre forskningsmiljöer och detta doktorandprojekt kommer att vara knutet till forskningsmiljön MEAL (Food and Meals in Everyday Life), https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/meal---food-and-meals-in-everyday-life/ som bedriver internationell forskning kring mat- och måltidsrelaterad hållbarhet och hälsa genom tvärdisciplinärt arbete.

Det aktuella doktorandprojektet kommer att handla om mat för äldre och om äldres acceptans av livsmedel i nya former.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad, men kommer att bli antagen som doktorand vid annat lärosäte.

Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra forskare inom forskningsmiljön. I utbildningen ingår obligatoriska och valbara kurser som i huvudsak genomförs vid annat lärosäte, i Sverige eller utomlands.

Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Grundläggande behörighet: 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå.
Särskild behörighet: minst 60 hp (inkluderat examensarbete, minst 15hp) inom huvudområdet mat- och måltidsvetenskap eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av arbete med försöksplanering och analys innefattande såväl kvalitativa som kvantitativa data samt kunskap om teorier och metoder inom produktutveckling är meriterande.

Övrigt

Tillträde 2019-01-01. För anställning krävs att innehavaren är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Enligt HF 5 kap. 2§ ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. Anställningen omfattar upp till 4 års heltidsstudier med möjlighet till max 20 % undervisning och administration av full arbetstid. Högskolan tillämpar löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal.

Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.

Till annonsförsäljare och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligen direktkontakt med rekryteringsföretag och försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansökan

Ansökan skall åtföljas av:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av a) akademisk bakgrund; b) forskningsintresse; c) motiv för att söka den aktuella doktorandtjänsten; d) förväntningar på forskarutbildningen inom forskningsområdet;samt e) syn på eget lärande (högst 3 sidor, TR, 12 p, 1,5 radavstånd).
  1. Styrkt CV/meritförteckning med publikationslista samt förteckning över andra meriter som åberopas (högst 2 sidor).
  1. Forskningsplan som presenterar planerad forskningsinriktning och avhandlingsidé och där detta sätts i relation till den forskningsmiljö som söks till (högst 4 sidor exklusive referenslista).
  1. Självständiga arbeten på avancerad nivå (omfattande minst 15 hp vardera).
  1. Övriga publikationer som åberopas (t.ex. forskningsrapporter, bokkapitel och vetenskapliga artiklar) (max 3 stycken).
  1. Referenser till två personer som känner till dina prestationer väl, gärna universitets/högskolelärare.

Du söker respektive anställning genom att gå in på www.hkr.se/anstallning. Sista ansökningsdatum är den 28 september 2018. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.

Urval

Bland de sökande som uppfyller behörighetskraven kommer en mindre grupp att kallas till intervju. Urvalet kommer att ske på grundval av akademisk bakgrund och meriter, yrkesbakgrund, kvalitet i forskningsplanen samt erfarenhet av forsknings-/utvecklingsarbete.

Vid tillsättning av tjänsten kommer grundläggande och särskild behörighet, bedömning av den sökandes samarbetsförmåga och självständighet samt kompetens och förmåga att genomföra forskarutbildningen att vägas in.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2018-3711-208
Kontakt
  • Karin Wendin, vetenskaplig ledare för MEAL, 044-2503828
Facklig företrädare
  • Erling Emsfors, Saco-S, 044-250 31 32
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
Publicerat 2018-09-14
Sista ansökningsdag 2018-09-28

Tillbaka till lediga jobb