Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en del av det skånska högskolelandskapet med 530 anställda och 14 000 studenter. På ett modernt högskoleområde finns bibliotek, restaurang, café, idrottshall, kårhus och studentbostäder. Högskolan Kristianstad har ett brett och spännande utbud av program, fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskning inom beteendevetenskap, ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap, hälsovetenskaper, matematik och naturvetenskap, teknik och data, mat- och måltidsvetenskap samt lärarutbildning. Högskolans vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Studenter vid Högskolan Kristianstad ska helt enkelt ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad och vi värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Vid Fakulteten för hälsovetenskaper bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens utbildningsutbud klicka på länk:

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/

Forskningsmiljö

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (www.hkr.se/fpl) drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna.
Doktorand inom forskningsprojektet PRE-H – Preventiva hembesök för seniorer.
Den ledigkungjorda anställningen som doktorand vid Högskolan Kristianstad kommer att ha fokus på att följa implementeringen av en framtagen modell för förebyggande hembesök.
Det aktuella doktorandprojektet Preventiva hembesök till seniorer, PRE-H genomförs vid Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad. Projektet som helhet genomförs i samverkan mellan högskola, kommuner, sjukhus och primärvård och syftar till att utveckla och implementera en gemensam modell för preventiva hembesök till seniorer.
Utbildningen på forskarnivå sker i samarbete med antagande lärosäte (Lund, Malmö eller Linné universitet). Annat lärosäte kan komma ifråga på efter doktorandens önskemål.
Avhandlingsarbetet genomförs vid Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander både vid Forskningsplattformen och vid det antagande lärosätet. Kurser som ingår i utbildningen genomförs huvudsakligen vid det antagande lärosätet men kan också vara aktuellt vid andra lärosäten.

Behörighet och önskvärda  kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå vilket innebär att du har avlagt examen på avancerad nivå, ELLER fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, ELLER på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har den som har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (inkluderat examensarbete, minst 15 hp) inom ämnesområdet omvårdnad/vårdvetenskap/hälsovetenskap eller motsvarande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och till samarbete med andra samt tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Övrigt

Tillträde för tjänsten sker efter överenskommelse. Anställningen avser forskarstudier till licentiatexamen. Anställningen är på heltid och omfattar två års heltidsstudier. Anställningen förlängs med ett år i taget, enligt Högskoleförordningen. Eventuella deltidsstudier kan diskuteras. Studierna kan kombineras med max 20 % undervisning. För anställning krävs att innehavaren är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Högskolan Kristianstad tillämpar löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.

Ansökan

Ansökan skall åtföljas av:

  • Meritförteckning
  • En beskrivning av (a) dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet,
  • (b) vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde och,
  • (c) din syn på ditt eget lärande (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  • De arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar) som du genomfört.

Du söker denna anställning genom att gå in på www.hkr.se/anstallning. Sista ansökningsdatum är den 2018-02-14. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.

Urval

Bland de sökande som uppfyller behörighetskraven kommer en mindre grupp att kallas till intervju. Urvalet till intervju kommer att ske på grundval av akademisk bakgrund och meriter, yrkesbakgrund samt erfarenhet av forsknings-/utvecklingsarbete.
Vid tillsättning av tjänsten kommer grundläggande och särskild behörighet, bedömning av den sökandes samarbetsförmåga och självständighet samt kompetens och förmåga att genomföra forskarutbildningen, att vägas in. Vi ser gärna sökande från de verksamheter som ingår i forskningsplattformen, det vill säga Region Skåne, primärvården och kommunerna i nordöstra Skåne samt Högskolan Kristianstad (se vidare: www.hkr.se/fpl).
Intervjuer kommer att genomföras den 26 februari och kommer att ta ungefär 1 timme. Du kommer även att få lösa en individuell uppgift som kommer att ta ca 1½ timme.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2018-3711-5
Kontakt
  • Albert Westergren, forskningschef, 044-250 38 41
  • Pia Petersson, lektor i omvårdnad, 044-250 38 49
  • Helena Stiber, HR-konsult, 044-250 30 78
Facklig företrädare
  • Erling Emsfors, Saco-S, 044-250 31 32
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
Publicerat 2018-01-30
Sista ansökningsdag 2018-02-14

Tillbaka till lediga jobb